Prezentuje MALARSTWO MONOTYPIE SZKICE


Zakopiańska Galeria Wojciecha Flecka

Wojciech Fleck Zakopane

Zakopane ul. Chłabówka 2


ZAKOPIAŃSKA GALERIA WOJCIECHA FLECKA

Tel. +48 18 20 110 85, +48 668 973 110
Czynne od środy do niedzieli w godz. 10-16 po telefonicznym ustaleniu terminu.
Prezentuje malarstwo, grafikę /monotypie/ szkice. Pamiątki po artyście , archiwalia.

Wojciech Fleck uprawiał malarstwo przedstawiające o charakterze współczesnym w oparciu o problematykę kolorystyczną.


Wojciech Fleck życie i twórczość

Wojciech Fleck / 4.08.1903 Warszawa - 21.04.1972 Zakopane / artysta malarz.

Imiona Otton Romuald Wojciech zmienił urzędowo w 1963r.na Otton Wojciech.
W życiu codziennym i pracy zawodowej posługiwał się imieniem WOJCIECH.
Niektóre publikacje błędnie podają imię Otto.

Ojciec Otton Stanisław/ 1843r. Warszawa-1908 Warszawa/skończył studia uniwersyteckie w Dreżnie w 1863r. Litograf. Z rozmachem przemysłowca/ zatrudniał 80 pracowników/ prowadził zakład swojego ojca Juliusza Volkmara /ur.1814 w Colditz w Saksonii-zm. 1888 w Warszawie /który był również litografem i rysownikiem, kiedy to Juliusz został zesłany na 10 lat na Sybir /TOMSK/ za publikację broszur patriotycznych przed powstaniem styczniowym. Tam wykonywał liczne rysunki okolic i tamtejszego budownictwa. Dziś prace te znajdują się w zbiorach Uniwersytetu w Tomsku. Uczył Stanisława Witkiewicza rysunku również przebywającego na zesłaniu.

Otton Stanisław nabył również zakład mieszczący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 od krewnego żony Franciszka Szustra właściciela Pałacyku i dóbr na Mokotowie. Znanego varsavianistom litografa.

Matka Wojciecha Bronisława była córką Antoniego Szustra . Ukończyła Konserwatorium w klasie fortepianu. Pochowana w grobowcu Antoniego Szustra na Starych Powązkach w W-wie./1931r/

Ojciec zmarł kiedy Wojciech miał 5 lat/1908/.Został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w W-wie.

Wojciech Fleck uczęszczał do gimnazjum Kazimierza Kulwiecia na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, które ukończył w 1923r. W latach 1923/24 podejmuje studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracowni Karola Tichego, Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego i Józefa Czajkowskiego.

Dyplom ukończenia Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych uzyskał w 1929r /ze świadectwem nauczycielskim z rysunku/.

Po studiach Matka wyprawiła syna w podróż zagraniczną do Hiszpanii, Francji i Włoch.

W latach 30-tych XX w. zawart związek małżeński z Zofią z d. Hińcz.

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Następnie przebywał w obozie w Pruszkowie. W 1945r dotarł do Zakopanego.

w Zakopanem od 1945r do 1950 r był pracownikiem Urzędu Miasta w funkcji kierownika sali wystawowej Bazaru Polskiego. Od 1950 r do 1964r kierownikiem CBWA Delegatura w Zakopanem. Powyższą prace kontynuował z inspiracji Prof. Stanisława Lorentza. A od 1964r.do1968 r. B.W.A pozostając na stanowisku kierownika do czasu przejścia na emeryturę.

Był bezpartyjny. Oprócz pracy urzędniczej ,dużo malował. Znajdując na swoje prace licznych nabywców głównie w środowiskach inteligenckich wśród turystów i mieszkańców Zakopanego.

W latach 1947-1949 pełni funkcję sekretarza w Z.P.A.P Oddz. Zakopane.

Będąc wdowcem w 1964r. żeni się z Marią p. V Tatarczuch.

Malował pejzaże, kompozycje figuralne, postacie kobiet, martwe natury zwłaszcza kwiaty.

„Czarodziej kwiatów" jak pisał Wojciech Jarzębowski w Dzienniku Polskim 3.V.1973r. Prace łączył w cykle np; "Zasłony”, „Muzyczny". Wykonywał również grafikę w formie monotypii będących echem dawnej tradycji rodzinnej.

Zmarł w pracowni 21.04.1972r na chorobę nowotworową. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie.

„Nie każdy człowiek jest człowiekiem.
I nie każdy malarz Flekiem”
Jan Sztaudynger

Pierwsza prywatna kolekcja prac Wojciecha Flecka będąca własnością Olgi i Tadeusza Litawińskich została w 1987r. ofiarowana Muzeum KUL w Lublinie. Kiedy nie spełniły się marzenia Tadeusza Litawinskiego o utworzeniu stałej Galerii Wojciecha Flecka w Zakopanem. Kolejne kolekcje powstały w Łodzi, Wiedniu i również w Zakopanem.

Dziś prace Wojciecha Flecka znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. W instytucjach państwowych; Ministerstwo Kultury i Sztuki , Urząd Miasta Zakopane. Muzeum Tatrzańskim, Muzeum Narodowym w W-wie, Muzeum im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, oraz Muzeum w Krakowie i Lublinie.

Zdjęcia z albumu rodzinnego


Działalność artystyczna:


W latach 1946-1968 uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych Okręgu Z.P.A.P. w Zakopanem, w tym w l i ll Salonie Marcowym ,oraz w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu , Sopot, Łodzi. W1965r. Koloni, Essen, i Oslo.

Wystawy indywidualne:

 • 1934 - Wiedeń
 • 1935 - Berlin
 • 1950 - Zakopane
 • 1956 - Zakopane
 • 1957 - Zakopane
 • 1960 - Zakopane -30 lecie pracy artystycznej
 • 1963 - Warszawa Kordegarda
 • 1965 - Szczecin
 • 1967 - Malmo Szwecja
 • 1968 - Zakopane
 • 1970 - Halmstad Szwecja-40 lecie pracy artystyczne
 • 1973 - Kraków
 • 1973 - Zakopane
 • 1973 - Nowy Targ
 • 1998 - Zakopane
 • 2016 - Lublin, Kazimierz Dolny, Zakopane
 • 2018 - Zakopane, Salon Marcowy (wystawa zbiorowa)

Wybrane prace z galeriiGaleria prezentuje przegląd całej twórczości Wojciecha Flecka - prace od najstarszych „Autoportret" z 1938r. do ostatnich jak abstrakcja pt. „Deszcz". Ponadto bogatą kolekcję delikatnych monotypii będących echem tradycji rodzinnych.

Wojciech Fleck malował pejzaże, kwiaty, martwe natury i kompozycje figuralne.

Najciekawszą recenzję prac napisała Halina Kenarowa we wstępie do katalogu z wystawy w 1973r /do wglądu w Galerii/.

Współcześni komentatorzy błędnie podają imię Otto zamiast Otton lub że Wojciech Fleck wykonywał akwarele.

Tematyka górska w istocie nie była wiodącą w twórczości Wojciecha Flecka, ale trudno nie wymienić takie prace jak „Góry" /w kat. W.F/, „Wiatr halny" obraz duży i mały /wł. KUL/, „Pejzaż górski" /wł. MT/ „Pejzaż tatrzański /wł. MT/, „Pejzaż tatrzański-polana" /wł. MT/, "Ostatni blask światła w górach" /wł. MT/, „Krokusy", „Biała góra" /wf. ATM/.

Prace podpisywał nie jednakowo. Na jednych obrazach umieszczał podpis W. Fleck, na innych Woj. Fleck. Zarówno w prawym jak i w lewym dole obrazu wg własnego uznania. Symbolicznie nazywam to „Kod Flecka" znany tylko bliskiej rodzinie.

Cyt. z „Wojciech Fleck -wspomnienia biograficzne" Alicja Tatarczuch Maciata /w oprac./Otton Wojciech Fleck


ur. 04.08.1903r Warszawa

zm. 21.04.1972r. Zakopane

Pochowany na Starych Powązkach W Warszawie

Narodowość: Polska

Zawód: artysta malarz

Ojciec Otton Stanisław, litograf

Pochowany /1908/ w Warszawie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim

Matka Bronisława Szuster - ukończyła Konserwatorium Pochowana na Starych Powązkach w grobowcu Antoniego Szustra

Rodziny Szustrów i Flecków były wielodzietne. Był skoligacony z literatem i krytykiem muzycznym Jerzym Woldorffem, kompozytorem Andrzejem Panufnikiem, Profesorem Politechniki Warszawskiej Zbigniewem Mazurkiewiczem oraz z art. plastyk Barbara księżną Massalską. Z rodziny o nazwisku Fleck miał tylko niezamężna siostrę Jadwigę mieszkająca w Warszawie.

Wspomnienia biograficzne - Alicja Tatarczuch Maciata /w opracowaniu/ Zakopane styczeń 2021r.

Fotografie zamieszczonych obrazów wykonał Józef Stanisław Maciata.

Prawa autorskie zastrzeżone